روابط عمومی دانشگاه- اختراعات و مقالات برگزیده
ثبت اختراع توسط یک عضو هیات علمی دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  ثبت اختراع توسط یک عضو هیات علمی دانشکده شیمی

 

دکتر رحمت ا.. رحیمی،عضو هیات علمی دانشکده شیمی و پگاه توکلی فرد دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد شیمی موفق به ثبت اختراع " سل خورشیدی Tio2 نانو حفره حساس شده با نانو ذرات رنگ تتراکیس (4-کربوکسی فنیل) پورفیرین ( TCCP ) " شدند
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14467.38336.fa.html
برگشت به اصل مطلب