روابط عمومی دانشگاه- دوره ها و کارگاهها آموزشی
سمینار آشنایی با شش سیگما در دانشکده صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

دانشکده مهندسی صنایع – فایزه شادالویی: سمینار آشنایی با متدولوژی شش سیگما توسط آکادمی شش سیگمای ایران و همکاری نشریه سامانه دوشنبه مورخ 6/3/87 در آمفی‌تئاتر شهید مداح برگزار شد.

  سخنرانان این سمینار به ترتیب دکتر رسول نورالسناء و مهندس مجید عیوضیان بودند.

 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14466.38226.fa.html
برگشت به اصل مطلب