روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
ابقای رئیس دانشکده مهندسی خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
ابقای رئیس دانشکده مهندسی خودرو

با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر محمدحسن شجاعی‌فرد، در سمت «رئیس دانشکده مهندسی خودرو» ابقا شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، دکتر محمدحسن شجاعی‌فرد (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) را برای مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی خودرو» ابقا کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر شجاعی‌فرد، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.71497.fa.html
برگشت به اصل مطلب