روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه‌آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/5 | 


انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه‌آهنبا حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر حمیدرضا احدی، به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه‌آهن» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵، دکتر حمیدرضا احدی را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه‌آهن» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر احدی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.


 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.70137.fa.html
برگشت به اصل مطلب