روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب سرپرست معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
انتصاب سرپرست معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه


 
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر سید محمدعلی بوترابی، به عنوان «سرپرست معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸،  دکتر سید محمدعلی بوترابی (عضو هیات علمی و رئیس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی) را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه»  منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر بوترابی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.69674.fa.html
برگشت به اصل مطلب