روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه تولید و فرآوری مواد فلزی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/4 | 
انتصاب مدیر گروه تولید و فرآوری مواد فلزی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر حسین آقاجانی، به سمت «مدیر گروه تولید و فرآوری مواد فلزی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳، دکتر حسین آقاجانی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه تولید و فرآوری مواد فلزی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر آقاجانی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.69538.fa.html
برگشت به اصل مطلب