روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
رئیس دانشکده مهندسی عمران منصوب شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 
رئیس دانشکده مهندسی عمران منصوب شد

 
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر مرتضی رئیسی دهکردی، به سمت «رئیس دانشکده مهندسی عمران» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۷، دکتر مرتضی رئیسی دهکردی، را برای مدت دو سال به سمت «رئیس دانشکده مهندسی عمران» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر رئیسی دهکردی،، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.69161.fa.html
برگشت به اصل مطلب