روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب دبیر هیات جرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 
انتصاب دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

 با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر روح‌الله طالبی توتی، به سمت «دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۱، دکتر روح‌الله طالبی توتی را برای مدت دو سال به سمت «دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر طالبی توتی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.69158.fa.html
برگشت به اصل مطلب