روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/5 | 
انتصاب مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک

 با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر مجید سیاوشی، به سمت «مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۵، دکتر مجید سیاوشی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر سیاوشی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.


 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.69133.fa.html
برگشت به اصل مطلب