روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/12 | 
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر سلمان موحدی‌راد، به سمت «مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲، دکتر سلمان موحدی‌راد را به سمت «مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر موحدی‌راد، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.67924.fa.html
برگشت به اصل مطلب