روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر ابقا شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/1 | 


رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر ابقا شد
 


با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر بهروز مینایی بیدگلی، در سمت «رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر» ابقا شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ۱۴۰۱/۴/۲۹ و برای مدت دو سال دیگر، دکتر بهروز مینایی بیدگلی را در سمت «رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر» ابقا کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر مینایی بیدگلی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.67874.fa.html
برگشت به اصل مطلب