روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
انتصاب معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
با حکم ریاست دانشگاه، دکتر حسین افضلی‌مهر به سمت «معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۶/۳، دکتر حسین افضلی‌مهر را برای مدت دو سال به سمت «معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر حسین افضلی‌مهر، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.64472.fa.html
برگشت به اصل مطلب