روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
انتصاب از سوی رییس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 

انتصاب از سوی رییس دانشگاه

 دکتر احد قائمی «عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه» شد.
با حکم مورخ 20/3/98 دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، دکتر احد قائمی برای مدت دو سال به سمت «عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه» منصوب شد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر قائمی، برای وی توفیق روزافزون آرزو دارد.

Sapp.ir/iust_iran

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.56784.fa.html
برگشت به اصل مطلب