روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه با حضور معاونان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 

برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه با حضور معاونان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم]
 


کارگاه آموزشی «ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی»، چهارشنبه بیست و ششم دیماه 1397 در دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار می شود.
در این کارگاه که به همت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علم و صنعت ایران و با حضور دکتر نیستانی و دکتر صفری (معاونان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و دکتر سلیمی (مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه شیراز) و برای مدیران گروهها و معاونان آموزشی دانشکده ها و یک کارشناس از هر گروه، برگزار می شود، در چهار کارگروه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت آموزش داده می شود.
شرکت کنندگان در این کارگاه، با فرآیند برنامه ریزی بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی، کسب مهارت در انجام ارزیابی درونی، نحوه تدوین معیارهای مطلوب ارزیابی، نحوه شناسایی وضعیت موجود گروه بر اساس معیارهای تدوین شده و همچنین تدوین اهداف و سیاست‌های اجرایی بهبود کیفیت و در نهایت تدوین برنامه‌های عملیاتی بهبود کیفیت گروه آشنا می شوند.
این کارگاه یک روزه، با حضور هیات رییسه و مدیران ستادی دانشگاه در سالن مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) دانشگاه برگزار خواهد شد.

Sapp.ir/iust_iran
 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.55367.fa.html
برگشت به اصل مطلب