دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- تماس با ما
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ریاست - طبقه همکف- دبیرخانه هیات امناء - کدپستی ۱۶۷۴۶۱۳۱۱۴
تلفن داخلی دفتر : ۵۲۷۱
فاکس : ۷۷۲۴۰۶۴۳
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.14320.35654.fa.html
برگشت به اصل مطلب