دبیرخانه هیات امناء دانشگاه- اعضای هیأت امنا
اعضای هیات امنا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران دوره ششم
اعضای حقوقی:
تصاویر اعضا اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاه

AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
محمد فرهادی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
فرهاد دژپسند
معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
فتح اله مضطرزاده
رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
AWT IMAGE
جناب آقای دکتر
محمدعلی برخورداری
رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

اعضای حقیقی:


تصاویر اعضا


اسامی اعضا

سمت اعضای هیأت امنای دانشگاهAWT IMAGE


جناب آقای دکتر
سیدجواد ازهری
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران


AWT IMAGEجناب آقای دکتر
محمدرضا
تابش اردکانی
نماینده مجلس شورای اسلامی


AWT IMAGE


جناب آقای مهندس  محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان


AWT IMAGE


جناب آقای مهندس
اکبر ترکان

مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادیAWT IMAGE


جناب آقای مهندس
نصرالله جهانگرد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران


AWT IMAGE


جناب آقای مهندس
همایون حایری خیاوی
مشاور عالی وزیر نیرو در توسعه صنعتی و فناوری و
رئیس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات امناء دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-110.14318.35616.fa.html
برگشت به اصل مطلب