مدیریت امور اداری- اداره کارگزینی هیأت علمی
خلاصه وظایف اداره کارگزینی هیات علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه وظایف اداره کارگزینی هیأت علمی

* ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
* تشکیل پرونده استخدامی برای اعضاء هیأت علمی معرفی شده از سوی هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه
* انجام کلیه امور پرسنلی اعضاء هیأت علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، مأموریت، جابجایی باز خریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه
* نظارت بر اجرای مقررات انضباطی اعضاء هیأت علمی
* پیگیری و انجام امور مربوط به صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی
* تنظیم فهرست اعضاء هیأت علمی و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی
* انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضاء هیأت علمی
* صدور کارت شناسایی برای اعضاء هیأت علمی

   
جهت ارتباط با اداره کارگزینی هیأت علمی ابتدا شماره تلفن ۷۳۲۲۵۲۰۰ شماره گیری نموده و آنگاه با زدن کلید دو به بخش اداره کارگزینی هیأت علمی هدایت می شوید. سپس داخلی موردنظر را به شرح جدول ذیل شماره گیری فرمائید:

  اداره کارگزینی هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

مستقیم

آدرس پست الکترونیکی تصویر

۱

زینب روحی

رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی

داخلی ۶

۷۷۲۴۰۰۶۴

rouhiziust.ac.ir

۲

مهتاب پورریاضیان

کارشناس امور مربوط به مرخصی، مأموریت و فرصت مطالعاتی

داخلی ۱

ـ

pourriazianmiust.ac.ir

۳

ریحانه حیدری

کارشناس امور مربوط به بازنشستگی و انتقال سوابق

داخلی ۲

ـ

ـ

۴

سید حسین راستی

کارشناس امور مربوط به تبدیل وضعیت ها و سرباز پژوهشیار

داخلی ۳

ـ

rastiiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.14946.41895.fa.html
برگشت به اصل مطلب