مدیریت امور اداری- اخبار و اطلاعیه ها
کتابچه آموزشی مربوط به گزینش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بنا به درخواست هسته گزینش دانشگاه علم و صنعت ایران، فایل "کتابچه آموزشی گزینش" بصورت PDF در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.
این کتابچه حاوی مطالب و مسائل اعتقادی و شرعی بوده که توسط دبیرخانه مرکزی هیأت عالی گزینش تهیه شده است و مطالعه محتوای آن به متقاضیان بدو ورود و مراجعین گزینش دانشگاه علم و صنعت ایران توصیه می گردد.
ضمناً
مبنای پرسش و مذاکره ارشادی مصاحبه گران نیز همین کتابچه می باشد.
 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.14499.53394.fa.html
برگشت به اصل مطلب