امور آموزش دانشگاه- معرفی اداره و شرح وظایف
معرفی اداره و شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 

شرح وظایف اداره پذیرش و ثبت نام:

 • تشکیل پرونده ورودیهای جدید شامل: دریافت کلیه مدارک دانشجویان ورودی جدید به تفکیک اطلاعات پذیرفته شدگان ، کارت داوطلبی، کارنامه محرمانه و درج در پرونده هر یک از پذیرفته شدگان
 • بررسی کلیه درخواست های میهمانی، میهمانی دائم، انتقالی در سامانه سجاد
 • ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان میهمان
 • کلیه مکاتبات امور میهمانی اعم از : پذیرش، نقض پرونده، کمیسیون، تسویه حساب، تعرفه و ارسال نمرات میهمانی به دانشگاه مبدا
 •  صدور کارت دانشجویی جاری، المثنی، تعویض و میهمان

 • اسکن پرونده های میهمان و بارگزاری در سیستم
 • بایگانی برگه تائیدیه تحصیلی دانشجویان جاری، اتمام سنواتی، بازگشت به تحصیل(اخراجی)
 • بررسی کسری مدارک ورودیهای جدید و قدیم
 • تحویل نامه نظام وظیفه (معافیت تحصیلی) ورودی های جدید
 • دریافت جواب معافیت تحصیلی از نظام وظیفه
 • ایجاد منع ثبت نام دانشجویانی که اتمام سنوات یا شرط معدل ویا مشکل شهریه دارند
 • بررسی پرونده های امور فارغ التحصیلی
 • امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی و بورسیه
 • صدور نامه لغو معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان اخراجی و انصرافی
 • ارسال مدارک دانشجویان انتقالی و انصرافی و در صورت تسویه حساب و درخواست به دانشگاه های مقصد
 • اجرای آرای کمیته و کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی دانشگاه
 • اسکن پرونده های دانشجویان اخراجی و انصرافی
 • کمک و پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تائید خروج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل در سامانه نظام وظیفه
 • اعمال ظرفیت در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور
 • کلیه مکاتبات با دانشگاه های سراسر کشور و سازمان های مختلف
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.18571.57084.fa.html
برگشت به اصل مطلب