امور آموزش دانشگاه- اداره پذیرش و ثبت نام
اداره پذیرش و ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی مسئولیت ایمیل تلفن مستقیم
AWT IMAGE خانم قاسمیان رئیس اداره پذیرش و ثبت نام-بررسی درخواست میهمانی(ترمی، دائم) و انتقالی

ghasemianaiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۳۰
AWT IMAGE آقای قاسمیان معاون اداره پذیرش، کارشناس پذیرش و ثبت نام و نظام وظیفه-ثبت نام دانشجویان- امور میهمان- بررسی دانشجویان انتقال هیات علمی-بورسیه ها- اخراجی ها- انصرافی ها

ghasemiyaniust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۲۳
خانم اطیابی صدور کارت دانشجویی- سنوات ارفاقی-صدور گزارشات دانشجویان انتقالی، اخراجی، انصرافی-فارغ التحصیلی و لغو معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی

zatyabiiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۳۱
آقای نصری کارشناس اداره  پذیرش - گزارشات سیستم(امور میهمان)- بایگانی

mohamad_nasriiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۴۱
خانم اشکانی اسکن پرونده های شاغل به تحصیل و راکد کارشناسی ashkaniiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۲۷

--------------------------------------------------------------

شرح وظایف اداره پذیرش و ثبت نام:

 • تشکیل پرونده ورودیهای جدید شامل: دریافت کلیه مدارک دانشجویان ورودی جدید به تفکیک اطلاعات پذیرفته شدگان ، کارت داوطلبی، کارنامه محرمانه و درج در پرونده هر یک از پذیرفته شدگان
 • بررسی کلیه درخواست های میهمانی، میهمانی دائم، انتقالی در سامانه سجاد
 • ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان میهمان
 • کلیه مکاتبات امور میهمانی اعم از : پذیرش، نقض پرونده، کمیسیون، تسویه حساب، تعرفه و ارسال نمرات میهمانی به دانشگاه مبدا
 •  صدور کارت دانشجویی جاری، المثنی، تعویض و میهمان

 • اسکن پرونده های میهمان و بارگزاری در سیستم
 • بایگانی برگه تائیدیه تحصیلی دانشجویان جاری، اتمام سنواتی، بازگشت به تحصیل(اخراجی)
 • بررسی کسری مدارک ورودیهای جدید و قدیم
 • تحویل نامه نظام وظیفه (معافیت تحصیلی) ورودی های جدید
 • دریافت جواب معافیت تحصیلی از نظام وظیفه
 • ایجاد منع ثبت نام دانشجویانی که اتمام سنوات یا شرط معدل ویا مشکل شهریه دارند
 • بررسی پرونده های امور فارغ التحصیلی
 • امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی و بورسیه
 • صدور نامه لغو معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان اخراجی و انصرافی
 • ارسال مدارک دانشجویان انتقالی و انصرافی و در صورت تسویه حساب و درخواست به دانشگاه های مقصد
 • اجرای آرای کمیته و کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی دانشگاه
 • اسکن پرونده های دانشجویان اخراجی و انصرافی
 • کمک و پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تائید خروج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل در سامانه نظام وظیفه
 • اعمال ظرفیت در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور
 • کلیه مکاتبات با دانشگاه های سراسر کشور و سازمان های مختلف
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14199.34942.fa.html
برگشت به اصل مطلب