مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
نقشه کشی 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

چاپ 28 کتاب نقشه کشی 1 مهندس حدادی با قیمت 5000 تومان به چاپ رسید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.7905.fa
برگشت به اصل مطلب