مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
چاپ اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام کتاب : مهندسی سیستم های باتری

مترجمین : دکتر غلامرضا مولایی منش ، مهندس مهرداد رئیسی
مهندس محمدرضا مقدری ، مهندس مهران ناظمیان

چاپ اول ۱۳۹۸

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.44889.fa
برگشت به اصل مطلب