مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
چاپ اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

عنوان کتاب: نخستین درس در هندسه منیفلدها

مؤلف : مهدی نجفی خواه

چاپ اول 1397

قیمت: 250000 ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.41120.fa
برگشت به اصل مطلب