مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۷ | 
AWT IMAGE

عنوان کتاب : اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری

مولف : دکتر سید محمد سید حسینی

چاپ اول  1393

قیمت : 170000ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.34499.fa
برگشت به اصل مطلب