مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
فرم، فضا و نظم درمعماری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/5 | 
AWT IMAGE

عنوان کتاب : فرم، فضا ونظم در معماری ایرانی

تالیف: دکتر محسن فیضی و دکتر مهدی خاک زند

باپیشگفتاری از فرانسیس دی.کی.چینگ

چاپ اول 1392

قیمت : 185000ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.33081.fa
برگشت به اصل مطلب