مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
کتابهای در دست چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها                     شماره تماس با مرکز انتشارات   77240425

دانشگاه علم وصنعت ایران ؛ سرآمد در علم و فناوری،

                 پیشرو در کارآفرینی دانش بنیان

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.28124.fa
برگشت به اصل مطلب