مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
کتابهای در دست چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها         شماره تماس با مرکز انتشارات   ۷۷۲۴۰۴۲۵

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.28124.fa
برگشت به اصل مطلب