مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
اصول ومبانی طرح هندسی راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

عنوان کتاب : اصول ومبانی طرح هندسی راه آهن (خطوط ، ایستگاه ها ، تقاطعات و انشعابات)

تالیف : دکتر سید جواد میر محمد صادقی

 چاپ اول سال 1391

قیمت : 100000 ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.25689.fa
برگشت به اصل مطلب