مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

             
AWT IMAGE

عنوان کتاب : مبانی انتشار امواج رادیوئی

تالیف : دکتر محمد خلج امیر حسینی

چاپ اول سال 1391

قیمت : 48000 ریال

              

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.24941.fa
برگشت به اصل مطلب