مرکز انتشارات- برقراری ارتباط
برقراری ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شما میتوانید با مراجعه به اداره انتشارات دانشگاه علم و صنعت و یا از طریق تلفکس با ما ارتباط برقرار کنید .
منتظر تماس شما هستیم

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.237.574.fa
برگشت به اصل مطلب