مرکز انتشارات- شرح خدمات
شرح خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرح خدمات واحد سازمانی
تقویت روح تحقیق و تتبع در زمینه‌های علمی، تخصصی و فرهنگی و تشویق محققان و دانشمندان.
تألیف، ترجمه و نشر کتابهای دانشگاهی به منظور تسهیل امر آموزشی برای استادان و دانشجویان.
فراهم آوردن زمینه‌های تولید، نشر، توزیع کتابها و نشریات سودمند و عرضه آنها با قیمت مناسب و عادلانه.
نشر تحقیقات جدید و معتبر به زبان فارسی و یا سایر زبانهای خارجی.
ترجمه و تألیف و نشر کتب جدید مرجع ، لغت‌نامه‌ها، مجموعه‌ها، اصطلاحات علمی و کتابشناسی‌ها.
تصحیح و نقد متون علمی.
انجام دادن امور پشتیبانی در نشر مجلات دانشگاهی .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.1604.1021.fa
برگشت به اصل مطلب