دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
ابقاء دکتر علی احمدی در سمت رییس دانشکده مهندسی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۲ | 
ابقاء دکتر علی احمدی در سمت رییس دانشکده مهندسی پیشرفت
دکتر محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در حکمی دکتر علیرضا علی احمدی جشفقانی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت» این دانشگاه ابقا کرد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر علی احمدی آمده است: انتظار دارد در طول تصدی این مسوولیت شاهد ارایه کارنامه ای درخشان در ایجاد تحول کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی و ارتقاء جایگاه علمی دانشکده در عرصه ملی و بین المللی باشیم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34971.fa.html
برگشت به اصل مطلب