دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه طراحی کاربردی(مکانیک جامدات) دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۳۰ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر محمودمهرداد شکریه را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه طراحی کاربردی(مکانیک جامدات) دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34190.fa.html
برگشت به اصل مطلب