دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سامانه های قدرت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۱۱ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری(رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 10/6/93، دکتر سید محمد شهرتاش را برای مدت دو سال به سمت «مدیر قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سامانه های قدرت» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34020.fa.html
برگشت به اصل مطلب