دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۷ | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/3/93، دکتر محمد فتحیان بروجنی را برای مدت دو سال به سمت "معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع" منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33531.fa.html
برگشت به اصل مطلب