دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۴ | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/3/93، دکتر جواد پشتان را برای مدت دو سال به سمت "مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق" منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33486.fa.html
برگشت به اصل مطلب