دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب معاون پژوهشی مرکز آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۰ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/3/93، دکتر محمدرضا نعیمی جمال (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) را برای مدت دو سال به سمت «معاون پژوهشی مرکز آموزش الکترونیکی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33460.fa.html
برگشت به اصل مطلب