دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب عضو جدید منتخب شورای آموزشی در شورای دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/22 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 22/2/93، دکتر حمید بهنام (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) را برای مدت دو سال به سمت «عضو منتخب شورای آموزشی در شورای دانشگاه» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33109.fa.html
برگشت به اصل مطلب