دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۸ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 7/2/93، دکتر اسماعیل اسلامی را برای مدت دو سال، به سمت «معاون آموزشی دانشکده فیزیک» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32884.fa.html
برگشت به اصل مطلب