دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
رییس دانشکده معماری و شهرسازی منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۴ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 23/1/93، دکتر احمد اخلاصی را برای مدت دو سال، به سمت «رییس دانشکده معماری و شهرسازی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32696.fa.html
برگشت به اصل مطلب