دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
اعضای کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۱۸ | 

  اعضای کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند

  دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، مورخ 24/12/92،طی احکام جداگانه و برای مدت دو سال،اعضای کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه را منصوب کرد.

  بر اساس حکم ریاست دانشگاه، دکترشهرام خیراندیش(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی)؛ دکتر احمد ماکویی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع)؛دکتر محمدحسین کهایی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق)؛دکتر پریسا حجازی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی) و دکتر محمدرضا جاهد مطلق(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) را به عنوان «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه» منصوب شده اند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32622.fa.html
برگشت به اصل مطلب