دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب سرپرست امور خدمات و پشتیبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۱۸ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 25/12/92،دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن) را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست امور خدمات و پشتیبانی» منصوب کرد .
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32621.fa.html
برگشت به اصل مطلب