دانشگاه علم و صنعت ایران- آخرین اخبار
هفدهمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برای دریافت پوستر اینجا کلیک کنید.

وزارت علوم ،‌تحقیقات و فنآوری در نظر دارد درسال نوآوری و شکوفایی،‌هفدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را برگزار نماید.دانشجویان عزیز جهت دریافت آیین نامه و تقاضانامه شرکت در رقابت ،‌به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ، واقع در ساختمان 15 خرداد،‌طبقه سوم ،‌مدیریت امور خلاقیتهای علمی دانشجویان مراجعه نموده و یا به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایند.

اداره کل امور دانشجویان داخل-وزارت علوم ،‌تحقیقات و فنآوری http://portal.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx

مرکز خدمات آموزشی- معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری 

 http://dme.mohme.gov.ir/daneshjoee

امور خلاقیتهای علمی دانشجویان - دانشگاه علم و صنعت ایران  

http://mssia.iust.ac.ir

لازم به ذکر است مهلت اخذ تقاضانامه و تحویل مدارک به دانشگاه ، ‌5/8/1387 میباشد و مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3346.6386.fa.html
برگشت به اصل مطلب