خوابگاه دانشجویی- خوابگاه رشید
سرپرست خوابگاه رشید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

 تماس با مسئول خوابگاه رشید

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی

آقای سید داوود موسوی

دفتر سرپرستی:  77710101

نگهبانی و مخابرات: 

778692222  - 77887820

 _

آدرس : خیابان فرجام - خیابان رشید - خیابان 168 غربی (شهید میرکی) - پلاک 89

کد پستی: 1653935335


AWT IMAGE
داده‌های نقشه
داده‌های نقشه ©2015 Google
AWT IMAGE
داده‌های نقشهداده‌های نقشه ©2015 Google
داده‌های نقشه ©2015 Google
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نقشه
AWT IMAGE
ماهواره
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13310.30511.fa.html
برگشت به اصل مطلب