دبیرخانه طرح های کلان ملی- اخبار و رویدادها
سخنرانی آقای دکتر عرفانیان در زمینه پیشرفت ها و چالش ها در سامانه های وسط مغز - کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/30 | 

AWT IMAGE

سخنرانی آقای دکتر عرفانیان در زمینه پیشرفت ها و چالش ها در سامانه های وسط مغز - کامپیوتر

                  

  آقای دکتر عباس عرفانیان استاد دانشکده مهندسی برق و رئیس پژوهشکده مهندسی فناوری عصبی در ششمین سمینار "افق های آینده مهندسی برق و کامپیوتر" در زمینه پیشرفت ها و چالش ها در سامانه های وسط مغز - کامپیوتر سخرانی نمودند. این سمینار در روز پنجشنبه 28/6/92 توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

         

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه طرح های کلان ملی:
http://idea.iust.ac.ir/find-96.13134.29846.fa.html
برگشت به اصل مطلب