پژوهشگاه علم و صنعت ایران- طرحهای کلان ملی
طرحهای کلان ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/25 | 

         

AWT IMAGE توسعه فناوری های کلیدی طراحی و ساخت هواپیمای 100 تا 150 نفره بخش موتور 

         

AWT IMAGE  طراحی کفی ( platform ) ملی برای خودروی سواری کلاس B

         

AWT IMAGE طراحی و ساخت پروتژ عصبی حرکتی زیرجلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعه نخاعی

    

AWT IMAGE ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند در کشور و پیاده سازی یک سامانه حمل و نقل سریع السیر ریلی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری جهان

        

AWT IMAGE معماری و راه اندازی مرکز ملی دفاع سایبری و سامانه های زیر ساختی فضای سایبری 

    

AWT IMAGE مطالعات بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری اسلامی ایرانی

   

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-93.12833.29751.fa.html
برگشت به اصل مطلب