پژوهشگاه علم و صنعت ایران- مرکز تحقیقات مهندسی مواد
گروه پژوهشی مواد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱/۱۹ | 

مرکز تحقیقات مهندسی مواد

  

مرکز تحقیقات مهندسی مواد با عنوان گروه پژوهشی مواد در سال 1373 موافقت اصولی و 1380 موافقت قطعی را از وزارت علوم و آموزش عالی اخذ نمود و فعالیت خود را با انجام پروژه های تحقیقاتی از سال 1373 آغاز نمود.

اهداف کلی این مرکز انجام تحقیقات تخصصی و کاربردی در زمینه مواد مهندسی ، تولید دانش فنی و بومی نمودن آنها در کشور می باشد . این فعالیت با همکاری تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران انجام می گیرد.

موارد زیر را می توان به عنوان اهداف اصلی مرکز برشمرد:

 • فراهم آوری یک محیط تحقیقاتی برای هدایت پروژه های علمی مراکز صنعتی و تحقیقاتی مرتبط با مهندسی مواد برای دستیابی به اهداف موردنظر؛
 • ارتقای دانش فنی فرایندهای تولید مواد مهندسی؛
 • تهیه ی دانش فنی مواد و فرایندهای پیشرفته ی نوین(شامل فاز مطالعاتی،طرح آزمایشی و طراحی تکنولوژِی تولید)؛
 • معرفی مراکز تحقیقاتی به واحدهای صنعتی؛
 • امکان سنجی اجرای پروژه های جدید در واحدهای صنعتی؛
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز صنعت.

  اطلاعات بیشتر را می توانید در سایت مرکز مطالعه فرمائید.

 • نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
  http://idea.iust.ac.ir/find-93.12760.27932.fa.html
  برگشت به اصل مطلب