دفتر استعدادهای درخشان- درباره استعداد درخشان
درباره استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/7 | 

به منظور تحقق بخشیدن به تأکید مقام معظم رهبری در"استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشور" و در اجرای ماده 4 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان درباره تعریف نخبه و استعدادهای درخشان آیین نامه احراز استعداد درخشان تصویب می شود.

  دانشجویان ممتازی که حائز شرایط این آیین نامه باشند، به عنوان «دانشجوی استعداد درخشان» شناخته می شوند.

  ماده1: هدف

  تعریف استعداد درخشان و معرفی استعدادهای درخشان

  ماده2: تعریف استعدادهای درخشان

  استعداد درخشان به فردی اطلاق می گردد که به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمینه های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.

  ماده3: شرایط احراز استعدادهای درخشان

  1-3 برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و خارجی

  1. نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر بین المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش

  2. راه یافتگان مرحله نهایی المپیادهای معتبر بین المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش

  3. نفرات اول تا سوم المپیاد معتبر علمی دانشجویی کشور با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  4. نفرات اول تا سوم المپیاد های معتبر علمی دانش آموزی با معرفی وزارت آموزش و پرورش

  2-3 برگزیدگان از میان آزمونهای سراسری

  برگزیدگان از میان رتبه های برتر آزمون های سراسری مقطع کارشناسی از میان 100نفر اول (تراز بالای 10625 در آزمون سراسری ) که در کارنامه ایشان کلمه استعداد درخشان درج می شود. و برگزیدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی با رتبه زیر 10 سهمیه شاهد و ایثارگر.

  دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران که درطول دوره دارای رتبه اول تا سوم، و معدل بالای 16 در دوره کارشناسی ، معدل 17 در کارشناسی ارشد و دکتری کسب نموده باشند.

  3-3 مخترعان و مکتشفان

  1. برگزیدگان مسابقات و جشنواره های معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنواره بین المللی خوارزمی، (رتبه های اول تا سوم انفرادی و اول تیمی) جشنواره جوان خوارزمی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
  2. برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد.

  4-3 دانش آموختگان

  بالاترین معدل کل در سال فارغ التحصیلی در بین هم ورودیهای خود در هر مقطع و در هر دانشکده.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.12721.54078.fa.html
برگشت به اصل مطلب