قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- آئین‌ نامه ‌ها و مصوبات
شیوه نامه تشکیل قطب های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/15 | 
AWT IMAGEشیوه نامه تشکیل قطب های علمی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دوره سوم مصوب 20/11/88
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.14037.33738.fa.html
برگشت به اصل مطلب