قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- اهداف
اهداف قطب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۹ | 

"قطب علمی بهینه سازی سامانه‌‏های پیشرفته تولیدی و خدماتی"

AWT IMAGEاهداف AWT IMAGE

AWT IMAGE اهداف قطب علمی بر اساس وقایع علمی و رویکردهای گوناگون اهدافی است دینامیک ولی به صورت کلی در دو گروه اهداف کلان و اهداف تاکتیکی تقسیم می گردد.

Ø اهداف کلان

هدف کلان ایجاد قطب علمی پژوهش های بنیادین و کاربردی دربهینه سازی سیستم‏های پیشرفته تولیدی و خدماتی بستر مناسب جهت رشد و ارتقای استعدادها و پتانسیل های بالقوه موجود به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه های علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط و یا مرتفع کردن تهدیدهای موجود در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با زمینه‏های کاری قطب می‏باشد.

همچنین اهداف کلان هریک در دو نگرش تحقیقات بنیادی و خلاق در جهت ارتقای دانش بشری در زمینه هدف قطب و دیگری پی گیری و یافتن راه حل های خلاق در جهت حل معضلات اجرایی و عملکردی کشور می باشد.

 

Ø   اهداف تاکتیکی

اهداف خردتر و تاکتیکی این قطب علمی در کوتاه مدت :

- کمک به حل مسائل کشور در رابطه با معضلات زیربنایی مهمی که سهم عمده ای از اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده و به نظر می رسد تا رسیدن به یک حالت بهینه وقابل رقابت با تکنولوژی های پیشرفته موجود هنوز فاصله زیادی داریم.

- ارتقای موقعیت مراکز علمی پیشنهادی کشور در سطح جهان با تولیدات علمی قابل طرح در مجامع بین‏المللی و افزایش سهم کشور در تولید دانش جهانی در زمینه های کاری این گروه علمی،

- کمک به جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد زمینه و امکانات مناسب جهت پژوهش ، نوآوری و ظهور و بروز ابتکارات و ایجاد محیطی علمی و پویا و مولد دانش،

- ایجاد دوره های پسا دکتری (Post Doctorate) به منظور جذب نیروهای متفکر و خلاق حول محورهای پژوهشی، تعریف و تبیین این دوره و فراهم آوردن امکانات لازم،

-  ارائه برنامه های پژوهشی و آموزش های مبتنی بر پژوهش بصورت مشترک با مجامع علمی داخلی و خارجی به منظور تبادل بهتر اطلاعات و گسترش مرزهای دانش و دایر کردن رشته‏های جدید مورد نیاز در سطح عالی با همکاری دانشگاههای معتبر ملی و بین المللی،

- کمک به بهبود روند تبادلات علمی با پژوهشگران خارج از کشور بخصوص در چارچوب فرصت‏های مطالعاتی در زمینه های کاری گروه علمی،

- ایجاد زمینه های مناسب برای بهره وری و ظهور بهتر توانمندی‏های اعضای هیات علمی وکمک به ارتقای عمودی،

- جهت دار و هدفمند کردن پژوهش و تلاش در جهت دسترسی به اهداف از پیش تعیین و ترسیم شده،

- کمک به تربیت پژوهشگران ممتاز در کشور،

- گسترش ارتباطات بین المللی موثر و جذب پژوهشگران و دانشمندان ایرانی مقیم خارج و داخل و انجام طرح های پژوهشی مشترک،

- انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی و دانش تولیدی در سطح ملی و بین المللی از طریق کتب و مجلات علمی و برگزاری کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی،

- اجرای طرح های تحقیقاتی بدیع که سبب اعتلای موقعیت علمی کشور و همچنین افزایش سهم کشور در تولید دانش گردد،

- تولید نرم افزارهای بدیع در جهت حل معضلات کشور و پاسخگویی به نیازهای بین المللی،

- توسعه آموزش های پیشرفته دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی و پژوهشی منطقه‏ای در سیستم‏های پیشرفته تولیدی و خدمات

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.13022.29432.fa.html
برگشت به اصل مطلب