قطب علمی معماری اسلامی- نشریه
شیوه نامه تنظیم مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- اصول نگارش مقاله:

 - جهت تنظیم مقالات بایستی از نرم افزار(Word) استفاده شود.

- مقاله باید در صفحه اندازه A4 تنظیم شود.

 - متن مقاله بصورت دوستونی و فاصله بین دو ستون 1 سانتی متر باشد و حاشیه صفحه از راست و چپ 5/2 سانتی متر، ازبالا 4 سانتی متر و از پایین 5 سانتی متر ، فاصله بین خطوط single در نظر گرفته شود.

- نوع قلم مورد استفاده در متن فارسی BMitra و در متن انگلیسی Times New Roman باشد.

 - برای اندازه قلم ها از جدول زیر استفاده نمایید: محل استفاده نوع قلم عنوان مقاله 11 متن فارسی مقاله 12 کلمات لاتین درون متن 10 سرتیترها 12 Bold تیترهای فرعی 11 Bold توضیحات جداول و تصاویر، متن داخل جداول 11 منابع فارسی 12 منابع لاتین،چکیده لاتین، ,پی نوشت های لاتین 10 منابع فارسی ، پی نوشت های فارسی، جداول 11

- چکیده لاتین به صورت ساختار یافته تمام نما بین 1000 تا 1200 کلمه باشد .

 - تعداد صفحات مقاله نباید از 17 صفحه بیشتر شود.

- فایل مقاله باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد: الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان مقاله

ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکیده مقاله و کلید واژه ها ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه گیری، پی نوشت ها، منابع

د) صفحه آخر بخش انگلیسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان مقاله عنوان مقاله باید وسط چین باشد و در زیر آن نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب اولویت همراه با مشخصات کامل آنها باشد. در نام نویسندگان از نوشتن عباراتی مانند دکتر، مهندس و از این قبیل اجتناب شود. مشخصات به ترتیب شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر،نشانی پستی، شماره تلفن و پست الکترونیک تمامی نویسندگان است. یک نفر از نویسندگان بایستی به عنوان نویسنده مسئول معرفی شود.

ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکیده مقاله و کلید واژه ها - چکیده فارسی باید بین 350 الی 400 کلمه باشد.

چکیده به اجمال، شامل سوال پژوهش و بیان مساله (حدود 150 کلمه)،هدف پژوهش (حدود 50 کلمه)، روش پژوهش(حدود 75 کلمه) و یافته های پژوهش (حدود 125 کلمه) است.

- کلید واژه ها بین 3 تا 5 کلمه و حاوی واژه های اصلی جستجو پذیر برای دسترسی به مقاله می باشد.

ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه گیری، پی نوشت ها، فهرست منابع کل حجم مطالب مقاله بدون دو صفحه اول 15 صفحه خواهد بود . - مقدمه بایستی شامل طرح موضوع (بیانگر مسئله پژوهش، فرضیه های پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله)، اهداف پژوهش، پیشینه پژوهش، روش پژوهش و معرفی کلی مقاله باشد. در پژوهش هایی که پیشینه تحلیلی دارند، حجم پیشینه پژوهش می تواند بیش از مقالات پژوهشی معمول باشد که در این صورت پس ازمقدمه و به صورت بخشی جداگانه با تیتر پیشینه پژوهش نوشته می شود.

- بدنه مقاله شامل بحث و بررسی اطلاعات با استفاده از روشهای پژوهش علمی و تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق به شکل گویا و علمی به همراه تمامی نمودارها، تصاویر، جداول و متن علمی و مستند مورد استفاده در تحقیق است. - نتیجه گیری بایستی به گونه ای منطقی و مستدل و در راستای پاسخ به سوال پژوهش در قالب ارائه یافته های پژوهش باشد.

 -پا نوشت ها شامل معادل های لاتین کلماتی است که در متن مقاله برگردان به فارسی شده اند و نیز توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله که ارائه آن در متن مقاله ضروری نیست که با شماره کوچک در بالای واژه مورد نظر در متن مشخص و در پایین هر صفحه ارائه می گردد. - فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا تنظیم می گردد، بمنظور نمایه شدن مجله در پایگاههای استنادی بین المللی لازم است همه مولفین و عناوین کتب و مقالات به زبان انگلیسی ارائه شوند همچنین سال انتشارنیز به تاریخ میلادی ذکر گردد .

حتی الامکان تلاش شود عنوان مقاله و کتاب از اصل انگلیسی انتخاب شده مولفین انتخاب گردد و از بیان فارس عناوین با آوای انگلیسی (فینگلیش) پرهیز گردد. بر اساس شیوه نامه ایران (تهیه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) که مطابق شیوه نامه شیکاگو Bاست، می باشد. این شیوه نامه در وبگاه نشریه قابل بارگیری است. یک نمونه از منبع نویسی (برای کتاب با یک نویسنده) در ذیل آمده است: Adams, Henry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton Mifflin. (Adams,1918,77) د) صفحه آخر بخش انگلیسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی با توجه به درخواست مجله برای نمایه شدن در پایگاههای بین المللی مدارک علمی لازم است چکیده تمام نمای ساختار یافته با 1000 تا 1200 کلمه تنظیم گردد . در این چکیده لازم است چهار رکن چکیده فارسی به ویژه روش و یافته ها به همراه فرضیه و مسیر تحقیق با تفصیل بیشتر ذکر گردد. 2- شیوه تنظیم تصویر، جدول و شکل تصاویر، جداول و اشکال(شامل کروکی، نمودار، نقشه‌، اسکیس) بایستی باید در نزدیک ترین محل ممکن که در متن به آنها اشاره شده است گنجانده و تنظیم شوند.

 توضیحات جداول باید در بالای جدول و توضیحات شکل و تصویر در زیر آنها قرار گیرد. توضیحات مربوطه شامل شماره(به ترتیب ارائه در متن)، موضوع(نکته علمی موجود در تصویر که به شکل تحلیلی بیان می شود)، معرفی(شامل مکان و زمان ساخت و طراح یا ...)و سند (منبعی که تصویر از آن دریافت شده) می باشد. (توضیحات بایستی در یک text box جداگانه نوشته شده و با عکس به صورت group در بیاید.) کیفیت تصاویر باید مناسب و کلیه جزییات در آن به خوبی مشخص باشد. حداقل کیفیت مورد تایید جهت تصاویر 300 dpiاست. برای تنظیم تصاویر دقت شود که تصویر کاملاً عرض صفحه و محدوده تعیین شده متن را در بر بگیرد . در صورت نیاز از دو تصویر در کنار هم استفاده شوند. بدین صورت که تصاویر یا با عرض 15 و بصورت تک عکس یا با عرض 7 سانتیمتر و بصورت دو عکس در کنار و یا در زیر هم با 1 سانتیمتر فاصله در متن چیده شوند. به عنوان مثال یک نمونه را در زیر می بینید.

- تذکرات : - قبل از کاما، نقطه، نقطه ویرگول، کلمات دوهجایی و از این قبیل موارد، از فاصله استفاده نشود. بلکه از نیم فاصله استفاده شود و یا فاصله ای نباشد . - شماره رفرنس و پی نوشت ها در متن به اندازه خود متن تایپ شود و کوچک نشود. - در صورت امکان عکس ها به غیر از داخل متن بصورت فایل جداگانه ای با کیفیت بهتر ارسال گردد. - نمودارهای موجود در متن بصورت فایل جداگانه ای pdf-jpg ارسال گردد تا هیچ گونه تغییر ی نداشته نداشته باشد . - چیدمان عکس ها در متن بسادگی و مشخص در متن بیاید و گوشه متن و یا جاهای غیر قابل تشخیص نباشد. - آدرس عکس و یا مطالبی که زیرنویس نمودارها می آید داخل پرانتز باشد .

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.13013.29028.fa.html
برگشت به اصل مطلب